Ne poti contacta la nr:
0745 555 559
sau ne poti urmari pe:

Pentru detalii sunati la 0745 555 559

0745 555 559 COMANDA PRIN TELEFON

GDPR


GDPR – INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 In conformitate cu dispozitiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), SC IAK GROUP S.R.L. are obligatia de a prelucra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana.

SC IAK GROUP S.R.L. prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal, colectate direct de la dumneavoastra, prin mijloace automatizate/manuale.

Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal este asigurarea unitara a bazei de date actualizate in vederea asigurarii permament a accesului la informatii privind datele cu caracter personal.

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii pentru comunicarea cu dumneavoastra, autoritati publice centrale/locale, autoritatea judecatoreasca, organe de urmarire penala si alte institutii abilitate de lege sa solicite informatii.

Conform Regulamentului (UE) 2016/679, beneficiati de dreptul de acces, la rectificare, la stergerea datelor, la restrictionarea prelucrarii, la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si de dreptul de a nu fi supus unei proces individual automatizat. Totodata, aveti posibilitatea de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu sediul in Bucuresti B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, Nr 28-30, Sector 1, cod postal 010336.

Datele personale ale Clientului sunt prelucrate în conformitate cu Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016. despre protecția persoanelor fizice privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, precum și abrogarea Directivei 95/46/CE (Jurn.Oficial UE.L Nr. 119, pag. 1) (denumit în continuare „GDPR”) și alte prevederile ale legii privind protecția datelor cu caracter personal, aplicabile în prezent adică pe întreaga perioadă de prelucrare a datelor specificate. Datele personale înseamnă informații cu ajutorul carora o persoană fizică poate fi identificată sau identificabilă (denumite în continuare „Datele Personale”).

O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată în mod direct sau indirect, în special pe baza unui identificator, cum ar fi numele și prenumele, numărul de identificare, datele de localizare, ID-ul de Internet sau unul sau mai mulți factori specifici.

Administratorul acordă o atenție specială pentru a proteja interesele persoanelor la care se referă datele, și, în special, asigură că datele colectate de acesta sunt:

 • – prelucrate în conformitate cu legea, în mod echitabil și transparent pentru persoana vizată;
 • – colectate în scopuri concrete, explicite și legitime și nu sunt prelucrate în continuare într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 • – adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar pentru scopurile pentru care sunt procesate;
 • – corecte și actualizate, dacă necesar;
 • – păstrate într-o formă care să permită identificarea persoanei vizate nu mai mult decât este necesar pentru scopurile pentru care datele sunt prelucrate;
 • – prelucrate într-un mod care să asigure o securitate adecvată a Datelor Personale, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și a pierderii accidentale, a distrugerii sau deteriorării, cu ajutorul măsurilor tehnice sau organizatorice corespunzătoare

Acest consimtamant este valabil 2 ani de la ultima interactiune, in conditiile in care dumneavoastra nu va exercitati un alt drept care sa anuleze scopul acestui consimtamant.

Acest formular este intocmit in baza noii legislatii europene privind prelucrarea datelor cu caracter personal si are ca scop  informarea dumneavoastra cu privire la drepturile pe care le aveti în legatura cu prelucrarea unor astfel de date, informare  care sa va ajute sa decideti în cuno.tin.a de cauza cu privire la acordul dumneavoastra de prelucrare a anumitor date personale  care va apartin („Date”), in scopurile si conditiile mai jos prezentate.

Prelucrarea Datelor pe care le veti completa in prezentul formular de contact se va face de catre SC IAK GROUP S.R.L., cu sediul social situat in Mun. Bacau, strada Alecu Russo, nr.39/C/8, judet Bacau, inmatriculata la Oficiul Comertului de pe langa Tribunalul Bacau sub nr.J 4/372/2010, titulara a codului unic de inregistrare fiscala RO 26828407, adresa de e:mail groupiak.ro@gmail.com, nr. de apel 0745 555 559, prin reprezentant legal, administrator dl. MINA Ioan Ciprian.

Vom prelucra date personale constand, dar fara a se limita la, nume, prenume, cod numeric personal, adresa de  contact, numar de apel, date topo-cadastrale, enumerarea nefiind limitativa.

Temeiul juridic al colectarii si prelucrarii datelor cu caracter personal il poate reprezenta, dupa caz:

– Legea nr. 129/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

– Indeplinirea obligatiilor legale ale Asociatiei, in vigoare din data de 15 iunie 2018,

– Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) in vigoare din data de 31.07.2018;

– Indeplinirea intereselor legitime ale Asociatiei in contextul desfasurarii obiectului de activitate,

– Consimtamantul persoanei vizate, unde este cazul.

Datele cu caracter personal pot fi transferate, in functie de solicitarile din partea autoritatilor/institutiilor publice si scopul legitim constatat.

Va informam ca prelucrarea datelor cu caracter personal va fi conditionata de acceptarea  de catre Dvs. a notei de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, sau, dupa caz, a consimtamantului  apartinand persoanei ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate.

Va informam ca aveti, cumulat, urmatoarele drepturi cu privire la Date in relatia dintre dumneavoastra si Societate: Drept de acces,  Drept la rectificare, Dreptul la stergerea datelor (“Dreptul de a fi uitat”), Dreptul de a retrage consimtamantul, Dreptul la  portabilitatea datelor, Dreptul la restrictionarea prelucrarii, Dreptul de a se opune prelucrarii, Dreptul de a depune o  plangere la Societate sau la ANSPDCP.

Pentru exercitarea drepturilor enumerate mai sus si detalii, ne puteti contacta prin intermediul urmatoarelor modalitati prin posta, la adresa postala de la sediul nostru social sau prin email in cazul in care avtei semnatura electronic.

      SC IAK GROUP S.R.L.

 • Mun. Bacau, strada Alecu Russo, nr. 39/C/8, jud: Bacau,  cod Postal: 6000134
 • CUI:  RO26828407 – J 4/372/26.04.2010
 • Cont RON : RO69 BTRL RONC RT03 9126 1301 Banca Transilvania S.A. sucursala Bacau
 • Cont EUR  : RO19 BTRL EURC RT03 9126 1301 Banca Transilvania S.A. sucursala Bacau
 • Telefon:   +40 745 555 559 / +40 758 314 852
 • groupiak.ro@gmail.com      iakromania@gmail.com
 • www.iak.ro